INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIENNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BUDZYNIU - główny księgowy 1/2 etatu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Monika Koźlarek – Sadek zam. w Studzieńcu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Koźlarek - Sadek spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska głównej księgowej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu. Ponadto podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała wiążących odpowiedzi na zadawane pytania oraz wykazała się specjalistyczną wiedzę.

Budzyń, dnia 31.07.2019 r.

Kierownik DDPS w Budzyniu
Edyta Radwańska