Oświadczenie majątkowe za rok 2018

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń: