INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO Konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach, Wyszyny 21, dla którego Gmina Budzyń jest organem p

INFORMACJA O WYNIKACH
PRZEPROWADZONEGO Konkursu

na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach, Wyszyny 21, dla którego Gmina Budzyń jest organem prowadzącym

Informacja o wynikach