INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodno- ściekowej w Referacie Zamówień Publicznych Inwestycji i

INFORMACJA O WYNIKACH
PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodno- ściekowej w Referacie Zamówień Publicznych Inwestycji i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Budzyń

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Paulina Błażejczyk zamieszkała w Budzyniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Paulina Błażejczyk spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodno- ściekowej w Referacie Zamówień Publicznych Inwestycji i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Budzyń. Ponadto podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała wiążących odpowiedzi na zadawane pytania oraz wykazała największą specjalistyczną wiedzę spośród kandydatów biorących udział w rozmowach kwalifikacyjnych.

Budzyń, dnia 27.12.2018 r.

Wójt Gminy Budzyń
Marcin Sokołowski