Oświadczenie majątkowe za rok 2015

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń: