Oświadczenie majątkowe za rok 2013

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń: