Jesteś tutaj:   

2019

SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJA SANITARNA DLA OSIEDLA PIASKI W BUDZYNIU – PRZYŁĄCZE WODY DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BUDZYNIU

Informacja o o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26.03.2019 r.:

Informacja o o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26.03.2019 r. - strona 1 Informacja o o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26.03.2019 r. - strona 2

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 19.03.2019 r.:

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 19.03.2019 r. - strona 1 Informacja o treści złożonych ofert z dnia 19.03.2019 r. - strona 2

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń w zakresie części nr 1, części nr 2 oraz części nr 3

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 20.03.2019 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 20.03.2019 r. - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 20.03.2019 r. - strona 2 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 20.03.2019 r. - strona 3
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 20.03.2019 r. - strona 4 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 20.03.2019 r. - strona 5

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 6.03.2019 r.:

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 6.03.2019 r. - strona 1 Informacja o treści złożonych ofert z dnia 6.03.2019 r. - strona 2 Informacja o treści złożonych ofert z dnia 6.03.2019 r. - strona 3
Informacja o treści złożonych ofert z dnia 6.03.2019 r. - strona 4

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Budzyniu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 2

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 5.02.2019 r.:

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 5.02.2019 r.