Jesteś tutaj:   

2019

Informacja o złożonych do Wójta Gminy Budzyń petycjach w roku 2019r.

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1. Krzysztof Kaczmarek skan petycji Budowa placu zabaw z siłownią na os. Wierzbowym w Budzyniu 24.01.2019 24.04.2019   Odpowiedź