Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za rok 2018

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014 - 2018

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe za rok 2017

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe za rok 2016

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe za rok 2015

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe za rok 2014

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2010 - 2014

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe za rok 2013

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń:

Oświadczenia majątkowe za rok 2012

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń:

Oświadczenia majątkowe za rok 2011

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń 

Oświadczenia majątkowe za rok 2010

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń

Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2010-2014

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń - Marcina Sokołowskiego

Oświadczenie majątkowe zakończenie kadencji 2006-2010

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń - Marcina Sokołowskiego

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń - Marcina Sokołowskiego

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń - Marcina Sokołowskiego

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń - Marcina Sokołowskiego

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń - Marcina Sokołowskiego 

Oświadczenie majątkowe rozpoczęcie kadencji 2006-2010

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń

Oświadczenie majątkowe zakończenie kadencji 2002-2006

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń - Marcina Sokołowskiego zostało przekazane do Wojewody Wielkopolskiego.

Oświadczenie majątkowe za 2005 rok

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń - Marcina Sokołowskiego,