Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady Gminy Budzyń

Przewodniczący Rady Gminy Budzyń:
Zenon Nowicki
 
Zastępcy Przewodniczącego Rady:
  1. Józef Paweł Depta
  2. Kin Krzysztof Piotr