Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za rok 2018

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń:
 

Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018-2023

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń:
 

Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń:
 

Oświadczenia majątkowe za rok 2017

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenia majątkowe za rok 2016

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2017-2018

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:


Oświadczenia majątkowe za rok 2015

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenia majątkowe za rok 2014

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2014-2018

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010-2014

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenia majątkowe za rok 2014 - zrzeczenie się mandatu

Oświadczenia majątkowe Radnej Rady Gminy Budzyń w związku z zrzeczeniem się mandatu radnego:

Oświadczenia majątkowe za rok 2013

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenia majątkowe za rok 2012

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenia majątkowe za rok 2011

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń 

Oświadczenia majątkowe za rok 2010

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń 

Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2011-2014

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń

Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006-2010

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń

Oświadczenia majątkowe za rok 2009

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy:

Oświadczenia majątkowe za rok 2008

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń
 
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy

Oświadczenia majątkowe za rok 2007

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń
 

Oświadczenia majątkowe za 2006 rok

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń

Oświadczenia majątkowe - na rozpoczęcie kadencji 2006-2010

Oświadczenia majatkowe Radnych Rady Gminy

Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2002-2006

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy - Zdzisława Rejka zostało przekazane do Wojewody Wielkopolskiego.
 
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy

Oświadczenia majątkowe za 2005 rok

Radnych Rady Gminy Budzyń