Jesteś tutaj:   

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIENNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BUDZYNIU - główny księgowy 1/2 etatu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Monika Koźlarek – Sadek zam. w Studzieńcu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Koźlarek - Sadek spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska głównej księgowej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu. Ponadto podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała wiążących odpowiedzi na zadawane pytania oraz wykazała się specjalistyczną wiedzę.

Budzyń, dnia 31.07.2019 r.

Kierownik DDPS w Budzyniu
Edyta Radwańska

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO Konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach, Wyszyny 21, dla którego Gmina Budzyń jest organem p

INFORMACJA O WYNIKACH
PRZEPROWADZONEGO Konkursu

na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego imienia „Koziołka Matołka" w Wyszynach, Wyszyny 6, dla którego Gmina Budzyń jest organem prowadzącym

Informacja o wynikach

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodno- ściekowej w Referacie Zamówień Publicznych Inwestycji i

INFORMACJA O WYNIKACH
PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodno- ściekowej w Referacie Zamówień Publicznych Inwestycji i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Budzyń

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Paulina Błażejczyk zamieszkała w Budzyniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Paulina Błażejczyk spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodno- ściekowej w Referacie Zamówień Publicznych Inwestycji i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Budzyń. Ponadto podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała wiążących odpowiedzi na zadawane pytania oraz wykazała największą specjalistyczną wiedzę spośród kandydatów biorących udział w rozmowach kwalifikacyjnych.

Budzyń, dnia 27.12.2018 r.

Wójt Gminy Budzyń
Marcin Sokołowski

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIENNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BUDZYNIU

INFORMACJA O WYNIKACH
PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIENNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BUDZYNIU

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Wenz zamieszkała w Ryczywole.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Wenz spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska głównej księgowej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu. Ponadto podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała wiążących odpowiedzi na zadawane pytania oraz wykazała największą specjalistyczną wiedzę spośród kandydatów biorących udział w rozmowach kwalifikacyjnych.

Budzyń, dnia 14.12.2018 r.

Kierownik DDPS w Budzyniu
Edyta Radwańska

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BUDZYNIU na stanowisko specjalisty ds. kadrowo - księgowych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W BUDZYNIU

na stanowisko specjalisty ds. kadrowo -księgowych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Joanna Flisiak zamieszkała w Budzyniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Joanna Flisiak spełniła wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska specjalisty ds. kadrowo-księgowych w Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu. Ponadto podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała wiążących i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Wykazała się dużą wiedzą specjalistyczną oraz łatwo formułowała wypowiedzi.


Budzyń, dnia 29 maja 2018 rok.

Kierownik CUW

/-/ Elzbieta Kapała

Unieważnienie naboru na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu – 1/2 etatu

UNIEWAŻNIENIE NABORU
na stanowisko Głównego Księgowego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu - 1/2 etatu

Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu unieważnia nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu - 1/2 etatu, ogłoszony 11.04.2018 r w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Budzyń, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, z powodu nie zgłoszenia się żadnego kandydata.

Budzyń dnia 7.04.2018r.

Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu
Edyta Radwańska

Unieważnienie naboru na kandydata na stanowisko Specjalista ds. kadrowo - księgowych w Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu

UNIEWAŻNIENIE NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BUDZYNIU

stanowisko specjalisty ds. kadrowo - księgowych

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kadrowo - księgowych w Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu, ogłoszony 22.01.2018 r w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Budzyń, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, z powodu nie spełnienia przez zgłoszonych kandydatów wymagań wskazanych w ogłoszeniuo naborze.

Budzyń dnia 8.02.2018r.

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu
Elżbieta Kapała

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO Konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego imienia „Koziołka Matołka" w Wyszynach, Wyszyny 6, dla którego Gmina Budzyń jest

INFORMACJA O WYNIKACH
PRZEPROWADZONEGO Konkursu

na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego imienia „Koziołka Matołka" w Wyszynach, Wyszyny 6, dla którego Gmina Budzyń jest organem prowadzącym

W dniu 24 maja 2017r odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wyszynach.
W wyniku przeprowadzenie postępowania konkursowego na w/w stanowisko została wybrana Pani Przemysława Kaczmarczyk zamieszkała w Bukowcu.
Pani Przemysława Kaczmarczyk spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska dyrektora w przedszkolu publicznym.

Budzyń dnia 24.05.2017r

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu
Elżbieta Kapała

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W URZĘDZIE GMINY BUDZYŃ na stanowisko pracy do spraw ogólnych, obronnych, obrony cywilnej, ochotniczych straży pożarnych i zarządzania

INFORMACJA O WYNIKACH
PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW
W URZĘDZIE GMINY BUDZYŃ

na stanowisko pracy do spraw ogólnych, obronnych, obrony cywilnej, ochotniczych straży pożarnych i zarządzania kryzysowego.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Sawińska zamieszkała w Budzyniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Sawińska spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska ds. ogólnych, obronnych, obrony cywilnej, ochotniczych straży pożarnych i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Budzyń. Ponadto podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała wiążących i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Wykazała się największą specjalistyczną wiedzą spośród kandydatów biorących udział  rozmowach kwalifikacyjnych. Wykazała się także łatwością formułowania wypowiedzi oraz umiejętnością opanowania emocji.


Budzyń, dnia 11 kwietnia 2017 rok.

Wójt Gminy Budzyń

/-/ Marcin Sokołowski

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW na stanowisko pracy - Głównego Księgowego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu

Budzyń, dnia 08.12.2016 r.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównej księgowej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu ( 1/2 etatu) nie wybrano kandydata.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego komisja dokonująca oceny stwierdziła , że żaden z kandydatów nie spełnił oczekiwań pracodawcy.

Kierownik DDPS
Edyta Radwańska


INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W URZĘDZIE GMINY BUDZYŃ na stanowisko pracy - Podinspektor w Urzędzie Gminy Budzyń

INFORMACJA O WYNIKACH
PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW
W URZĘDZIE GMINY BUDZYŃ

na stanowisko pracy  podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych, Inwestycji i Rolnictwa.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  został/a wybrana Pani  Monika Lisiewicz  zamieszkała  w Budzyniu

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Lisiewicz spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska pracy podinspektor  w Referacie Zamówień Publicznych, Inwestycji i Rolnictwa   w Urzędzie Gminy Budzyń. Ponadto podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała wiążących i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Wykazała się największą specjalistyczną wiedzą spośród kandydatów biorących udział w rozmowach kwalifikacyjnych. Wykazała się także łatwością formułowania wypowiedzi oraz umiejętnością opanowania emocji.

Budzyń, dnia 10 sierpnia 2016 rok.

Wójt Gminy Budzyń

/-/ Marcin Sokołowski

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Pracownik socjalny w GOPS w Budzyniu

Informacja o kandydatach

Informujemy, że w naborze na stanowisko - Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzyniu, po wstępnej selekcji, wymogi formalne określone w ogłoszeniu spełniła oferta:

  1. Magdaleny Jankowskiej zam. Budzyń

 

Budzyń, 16.06.2016 r.

Komisja rekrutacyjna:

Magdalena Gokiert-Kabat
Paulina Lupa
Anna Hereć


INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU
NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BUDZYNIU

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzyniu została wybrana Pani Magdalena Jankowska zamieszkała w Budzyniu.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Magdalena Jankowska spełniła wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom na wyżej wymienione stanowisko oraz wykazała się wystarczającą wiedzą specjalistyczną podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

Magdalena Gokiert-Kabat
Kierownik GOPS w Budzyniu

Budzyń, 22 czerwca 2016 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W URZĘDZIE GMINY BUDZYŃ na stanowisko pracy kasjer

INFORMACJA O WYNIKACH
PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW
W URZĘDZIE GMINY BUDZYŃ
na stanowisko urzędnicze KASJER w ref .Finansów Komunalnych w Urzędzie Gminy Budzyń

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Joanna GOŁEBIOWSKA zamieszkała w Budzyniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Joanna Gołębiowska spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska - KASJER w Urzędzie Gminy Budzyń. Ponadto podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała wiążących i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Wykazała się największą specjalistyczną wiedzą spośród kandydatów biorących udział w rozmowach kwalifikacyjnych. Wykazała się także łatwością formułowania wypowiedzi oraz umiejętnością opanowania emocji.


Budzyń, dnia 01.07.2015 r.

Wójt Gminy Budzyń

/-/ Marcin Sokołowski

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W URZĘDZIE GMINY BUDZYŃ na stanowisko pracy ds. ewidencji ludności

INFORMACJA O WYNIKACH
PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW
W URZĘDZIE GMINY BUDZYŃ

na stanowisko urzędnicze - Ewidencja Ludności

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Paulina Bukowska zamieszkała w Budzyniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Paulina Bukowska spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska - ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Budzyń. Wykazała się największą specjalistyczną wiedzą spośród kandydatów biorących udział w teście kwalifikacyjnym.

Budzyń, 20 maja 2015 r.


Wójt Gminy Budzyń
/-/ Marcin Sokołowski

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W URZĘDZIE GMINY BUDZYŃ na stanowisko d.s. Gospodarki Odpadami w Referacie Zamówień Publicznych, Inwestycji i Rolnictwa

INFORMACJA O WYNIKACH
PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW
W URZĘDZIE GMINY BUDZYŃ
na stanowisko d.s. Gospodarki Odpadami
w Referacie Zamówień Publicznych, Inwestycji i Rolnictwa

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Renata Ciesiólka zamieszkała w Budzyniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Renata Ciesiółka spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska ds. Gospodarki Odpadami w Urzędzie Gminy Budzyń. Ponadto podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała wiążących i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Wykazała się największą specjalistyczną wiedzą spośród kandydatów biorących udział w rozmowach kwalifikacyjnych. Wykazała się także łatwością formułowania wypowiedzi oraz umiejętnością opanowania emocji.


Budzyń, dnia 2 lipca 2012 roku.
 
Wójt Gminy Budzyń
/-/ mgr Marcin Sokołowki

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W URZĘDZIE GMINY BUDZYŃ na stanowisko d.s PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I INWESTYCJI

INFORMACJA O WYNIKACH
PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW
W URZĘDZIE GMINY BUDZYŃ
na stanowisko d.s   PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO  I  INWESTYCJI

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  został wybrany Pan Maciej Grabarski zamieszkały w Kaczorach.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pan Maciej Grabarski spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska ds. planowania przestrzennego i inwestycji  w Urzędzie Gminy Budzyń. Ponadto podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielał wiążących i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Wykazał się największą specjalistyczną wiedzą spośród kandydatów biorących udział w rozmowach kwalifikacyjnych. Wykazał się także łatwością formułowania wypowiedzi oraz umiejętnością opanowania emocji.

 

Budzyń, dnia 8 grudnia 2011 rok.
 
Wójt Gminy Budzyń
/-/ mgr Marcin Sokołowki