Kasa

Opłaty

Opłaty, wpłaty podatków:
 
Wszelkie opłaty można uiszczać w kasie Urzędu Gminy Budzyń, parter oraz na konto Gminy Budzyń:
18 8945 0002 2600 0101 2000 0020
BS Chodzież o/ Budzyń