Podstawy prawne działania

Ustawa o samorządzie gminnym

Uchwała z dnia 13 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Budzyń