Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Przedszkoli Samorządowych

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Przedszkoli Samorządowych

Oświadczenia majątkowe związane ze zmianą dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wyszynach

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola Samorządowego imienia "Koziołka Matołka" w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe związane ze zmianą dyrektora Przedszkola Samorządowego w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Przedszkoli Samorządowych

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Przedszkoli Samorządowych

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Przedszkoli Samorządowych

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Przedszkoli Samorządowych

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Przedszkoli Samorządowych

Oświadczenia majątkowe za rok 2011

Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Przedszkoli Samorządowych

Oświadczenia majątkowe za rok 2010

Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Przedszkoli Samorządowych

Oświadczenia majątkowe za rok 2009

Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Przedszkoli Samorządowych

Oświadczenia majątkowe za rok 2008

Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Przedszkoli Samorządowych

Oświadczenia majątkowe za rok 2007

Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Przedszkoli Samorządowych

Oświadczenia majątkowe za rok 2006

Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Przedszkoli Samorządowych

Oświadczenia majątkowe za rok 2005

Dyrektorów Przedszkoli Samorządowych z terenu Gminy Budzyń