Oświadczenie majatkowe

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu
Oświadczenie majątkowe pracownika upoważnionego do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu
Oświadczenie majątkowe pracownika upoważnionego do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu
Oświadczenie majątkowe pracownika upoważnionego do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu
Oświadczenie majątkowe pracownika upoważnionego do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2011 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu 

Oświadczenie majątkowe za 2005 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu