Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2011 rok

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu

Oświadczenia majątkowe za 2007 rok

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu

Oświadczenia majątkowe za 2006 rok

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2005 rok

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu