Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok

Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za rok 2011

Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok

Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok

Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2005 rok

Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu