Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Zakładu Oświaty w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Zakładu Oświaty w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Zakładu Oświaty w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Zakładu Oświaty w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za rok 2011

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Zakładu Oświaty w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za rok 2010

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Zakładu Oświaty w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za rok 2009

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Zakładu Oświaty w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za rok 2008

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Zakładu Oświaty w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za rok 2007

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Zakładu Oświaty w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za rok 2006

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Zakładu Oświaty w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za rok 2005

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Zakładu Oświaty w Budzyniu